BSO

De Buddha Kids

De naam (Sport) BSO De Buddha Kids komt voort uit de omschrijving voor een Buddha. Zonder dit geloof te volgen is er een mooi raakvlak met de Buddha en de manier waarop we onszelf ten opzichte van onze dienstverlening neerzetten.

“Een Buddha staat te allen tijde voor geluk, voor symbolische genezing, voor liefde voor die ander, maar ook voor jouw eigenwaarde en eigen liefde, ook staat de Buddha symbool voor eeuwige vriendschap.”

Wat wij belangrijk vinden

Wij hechten wij veel waarde aan communicatie en samenwerking met ouders en de basisscholen. Wij zijn van mening dat er door open communicatie een optimale afstemming kan plaatsvinden over de opvoeding van de kinderen. Van belang is dat de opvoeding thuis van grote invloed is op de ontwikkeling van het kind. Door de begeleiding op de BSO hier zoveel mogelijk op aan te laten aansluiten, bieden de pedagogisch medewerkers zowel het kind als de ouder(s)/verzorger(s) zekerheid en vertrouwen. Samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s) en de korte lijnen met de basisschool vinden wij daarom van groot belang, met als basis: wederzijds vertrouwen, openheid en respect voor elkaars mening.

Vacatures

KidsKonnect

Wij werken met het volledig geïntegreerde softwarepakket voor de kinderopvang, KidsKonnect, waarbij alle disciplines, portalen en apps met elkaar verbonden zijn. Zij zorgen ervoor dat informatie duidelijk en overzichtelijk beschikbaar is voor ouders. Altijd op de juiste tijd, op de juiste plaats en alleen voor de juiste ogen. Dit zorgt ervoor dat er efficiënt gewerkt wordt en het helpt fouten voorkomen, waardoor wij als kinderdagverblijf ons totaal kunnen richten op de kerntaak: de opvang en ontwikkeling van het kind.

De KidsKonnect app/software heeft een digitaal systeem voor ouders. Deze app/software is persoonsgebonden, iedere ouder krijgt eigen inloggegevens. Ouders kunnen zijn/haar eigen planning bijhouden, verlofdagen en ziektedagen bijhouden. Daarnaast komt er in het dagboekje van het kind een verhaal en kun je zien welke activiteiten de kinderen gedurende de dag hebben gedaan.

Wilt u meer weten over ons kinderdagverblijf en ons digitale systeem? Neem dan contact met ons op.

Mentor

De ontwikkeling van het kind staat centraal en daarbij is het handelen van de pedagogisch medewerker bepalend. Bij (Sport) BSO De Buddha Kids werken enkel ’vaste’ medewerkers. Wij werken niet met invalskrachten of flexwerkers. Door deze manier van werken creëren wij een zo vertrouwd mogelijke omgeving voor de kinderen. De vertrouwde pedagogisch medewerker van uw kind is tevens zijn ‘mentor’. Tijdens het intake gesprek wordt de desbetreffende mentor van uw kind bekend gemaakt. De mentor van uw kind is werkzaam op de groep van uw kind en is tevens het aanspreekpunt voor het kind en de ouder. De mentor zal, zowel met ouders als collega’s op de werkvloer, desbetreffende kinderen bespreekbaar maken en hun ontwikkeling volgen. Daarnaast is zij uiteraard altijd op de hoogte van het welbevinden van desbetreffend kind.

Veiligheid en gezondheid

(Sport) BSO De Buddha Kids heeft bij het schrijven van het beleid en de inrichting van de locatie aandacht besteed aan een gezonde en veilige leefomgeving. Hierbij zijn de richtlijnen van de GGD en de Wet Kinderopvang in acht genomen. Elk jaar voeren wij een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. De GGD voert jaarlijks een inspectiebezoek uit waarbij gekeken wordt of de BSO aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoet. Daarnaast voert ook de brandweer een inspectiebezoek uit om de brandveiligheid te borgen. Op de BSO is dagelijks een BHV-er en EHBO-er aanwezig. Alle pedagogisch medewerksters worden jaarlijks bijgeschoold om hun vaardigheden te onderhouden en uit te breiden. Op de groep kunt u het beleid veiligheid en gezondheid inzien. 

Klik hier voor de GGD rapporten van de BSO in Nederasselt

Klik hier voor de GGD rapporten van de BSO in Escharen

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag:

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen. Dat werkt zo:
– U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.
– Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’.
– Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
– U past zélf eventueel uw gegevens aan.
– Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.

Tip: check ook zélf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.