Privacy Statement

Voor de opvang van kinderen is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens te registreren. Met deze gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Deze zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun werk. Om de privacy te waarborgen van de kinderen én hun ouders is er een privacyreglement van toepassing. Dat houdt in dat vertrouwelijke informatie niet aan derden wordt verstrekt, tenzij het voor de veiligheid van de kinderen strikt noodzakelijk is. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het privacy reglement kunt u inzien via onderstaande knop.

Privacy Statement