Welkom bij

Sport BSO De Buddha Kids

Sport BSO De Buddha Kids is gevestigd aan het nieuwe sportpark EGS (Stoottroepenweg 2A, 5364 MV Escharen). De sportclubs Estria (Escharen), SCV’58 (Velp) en GVV’57 (Grave) zijn sinds eind 2020 gefuseerd onder de noemer EGS’20. Een nieuwe start betekent ook een nieuw sportpark met minimaal vier wedstrijdvelden, drie trainingsvelden en een hockeyveld waar wij als Sport BSO gebruik van mogen maken. Het sportpark biedt een omgeving waar verbinden en samenwerken een belangrijke rol speelt. Waar zorg, ontspanning en plezier in één park verenigd worden. Deze locatie is bij uitstek geschikt voor verbinding en samenleving binnen de Graafse gemeenschap, om op deze manier bij te dragen aan de lichamelijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. 

Openingstijden

Bij Sport BSO De Buddha Kids kun je terecht voor voorschoolse en naschoolse opvang. De voorschoolse opvang is geopend van 07.00 uur tot 08.30 uur en de naschoolse opvang van 14.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens vakanties of schoolvrije dagen zijn wij geopend van 07.00 uur tot 18.00 uur. Alleen op aanvraag zijn wij geopend vanaf 06.45 en tot 18.30 uur.

Op de Sport BSO worden schoolgaande kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen buiten schooltijd en hele dagen tijdens schoolvakanties. Er is binnen Sport BSO De Buddha Kids een voorschoolse en naschoolse opvang. Op de Sport BSO staat het plezier in sporten en bewegen voorop. De kinderen krijgen de mogelijkheid om andere kinderen te ontmoeten, samen te sporten, te bewegen en te spelen.

Sportprogramma op de BSO

Dagelijks bieden wij een sportief activiteitenprogramma aan onder begeleiding van een sportdocent en/of onze sportieve pedagogisch medewerksters. Het plezier in sporten en bewegen zal voorop staan. ‘’Sport biedt kinderen zoveel meer dan een gezond lijf’’. Door het aanbieden van verschillende sportieve activiteiten proberen wij de kinderen enthousiast te maken voor sport en spel. Gedurende 1 week bieden wij dezelfde sportlessen aan. Dit is van maandag tot en met vrijdag. De week erna hebben wij weer een andere sport zoals: voetbal, yoga, hockey, volleybal, turnen, boksen en nog veel meer. Dit is in de schoolweken iedere dag van 15.00 tot 16.00 uur. Wij vragen de ouders hun kind(eren) na 16:00 uur op te halen. 

Wij maken hierbij gebruik van de trainingsvelden en hockeyvelden van het sportpark. We proberen naast de bestaande sport activiteiten ook nieuwe activiteiten aan te gaan bieden. Naast het sport programma worden er ook allerlei andere themagerichte activiteiten aangeboden, zodat kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen doen. Het is immers ook vrije tijd.

Kind – leidster ratio

Er wordt bij (Sport) BSO De Buddha Kids gewerkt met een basisgroep van 33 kindplaatsen, onderverdeeld in 2 groepen: De Helden en De Toppers. Dit zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar oud. Hiervoor geldt een BKR van 1 medewerker op 11 kinderen. Er zijn vanuit de wet geen vastgestelde tijdsvakken waarbinnen afwijken van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker wel of niet is toegestaan. De tijdstippen mogen in totaal niet meer dan drie uur per dag bedragen. Tijdens schooldagen wijken wij 30 minuten af van de BKR tussen 14.00 en 14.30 uur. Dit kan zijn tijdens het ophalen van kinderen. Tijdens vakanties en studiedagen maken wij hier gebruik van tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 12.30 en 14.30 uur.