Welkom bij

Sport BSO De Buddha Kids

Sport BSO De Buddha Kids is gevestigd aan het nieuwe sportpark EGS (Stoottroepenweg 2A, 5364 MV Escharen). De sportclubs Estria (Escharen), SCV’58 (Velp) en GVV’57 (Grave) zijn sinds eind 2020 gefuseerd onder de noemer EGS’20. Een nieuwe start betekent ook een nieuw sportpark met minimaal vier wedstrijdvelden, drie trainingsvelden en een hockeyveld waar wij als Sport BSO gebruik van mogen maken. Het sportpark biedt een omgeving waar verbinden en samenwerken een belangrijke rol speelt. Waar zorg, ontspanning en plezier in één park verenigd worden. Deze locatie is bij uitstek geschikt voor verbinding en samenleving binnen de Graafse gemeenschap, om op deze manier bij te dragen aan de lichamelijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. 

Openingstijden

Bij Sport BSO De Buddha Kids kun je terecht voor voorschoolse en naschoolse opvang. De voorschoolse opvang is geopend van 07.00 uur tot 08.30 uur en de naschoolse opvang van 14.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens vakanties of schoolvrije dagen zijn wij geopend van 07.00 uur tot 18.00 uur. Alleen op aanvraag zijn wij geopend vanaf 06.45 en tot 18.30 uur.

Op de Sport BSO worden schoolgaande kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen buiten schooltijd en hele dagen tijdens schoolvakanties. Wij hebben twee basisgroepen met in totaal 33 kindplaatsen. De eerste basisgroep ‘De Helden’ is een groep waar wij 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar kunnen opvangen met 2 beroepskrachten. In de tweede basisgroep ‘De Toppers’ kunnen 11 kinderen in de leeftijdscategorie van 8 tot 12 jaar worden opgevangen met 1 beroepskracht. Wij kijken naar de geboortedatum van het kind en zullen de oudste 11 op de tweede basisgroep ‘De Toppers’ plaatsen. Onze activiteiten zijn afgestemd per leeftijdsgroep en ons sportschema is hierop aangepast. 

Sportprogramma op de BSO

Dagelijks bieden wij een sportief activiteitenprogramma aan onder begeleiding van onze sportieve pedagogisch medewerksters. Het plezier in sporten en bewegen zal voorop staan ‘’Sport biedt kinderen zoveel meer dan een gezond lijf’’. Door het aanbieden van verschillende sportieve activiteiten proberen wij de kinderen enthousiast te maken voor sport en spel. Er worden twee sportschema’s aangeboden, 1 voor de Helden en 1 voor de Toppers. Hierin kunnen de sporten verschillend zijn of het spel is bijvoorbeeld moeilijker en/of uitdagender gemaakt. Ook in de schoolvakanties worden (als de kind aantallen het toelaten) de groepen gesplitst en worden er activiteiten aangeboden gericht op de leeftijd van de kinderen. Gedurende 1 week bieden wij dezelfde sportlessen aan. Dit is van maandag tot en met vrijdag. De week daarna staat er weer een andere sportactiviteit centraal. Dit is in de schoolweken iedere dag van 15.00 tot 16.00 uur. Wij vragen de ouders hun kind(eren) na 16:00 uur op te halen. 

Wij maken gebruik van de trainingsvelden en hockeyvelden van het sportpark. We proberen naast de bestaande sportactiviteiten ook nieuwe activiteiten aan te gaan bieden. Wij evalueren sportlessen met de medewerkers en kinderen en kijken eventueel welk nieuw aanbod nodig is en/of voor herhaling vatbaar is. Op deze manier spelen wij in op de behoefte van de kinderen en blijft er variatie plaatsvinden. De kinderen kunnen de basisgroep verlaten tijdens activiteiten en vrij spel. Naast het sportprogramma worden er ook andere activiteiten aangeboden, zodat kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen doen. Het is immers ook vrije tijd.

Kind – leidster ratio

Er wordt bij (Sport) BSO De Buddha Kids gewerkt met een basisgroep van 33 kindplaatsen, onderverdeeld in 2 groepen: De Helden en De Toppers. Dit zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar oud. Hiervoor geldt een BKR van 1 medewerker op 11 kinderen. Er zijn vanuit de wet geen vastgestelde tijdsvakken waarbinnen afwijken van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker wel of niet is toegestaan. De tijdstippen mogen in totaal niet meer dan drie uur per dag bedragen. Tijdens schooldagen wijken wij 30 minuten af van de BKR tussen 14.00 en 14.30 uur. Dit kan zijn tijdens het ophalen van kinderen. Tijdens vakanties en studiedagen maken wij hier gebruik van tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 12.30 en 14.30 uur. Indien de situatie hierom vraagt, mogen wij hiervan afwijken.